2008 års tandvårdsreform
Socialdepartementet

2008 års tandvårdsreform

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska genomföra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform. Bla.a ska de analyseras hur den befintliga organisationen och den befintliga tandvårdssubvention för vuxna kan förbättras för att effektivare bidra till att uppnå målen med tandvårdsstödet samtidigt som god kostnadskontroll säkerställs.