112-utredningen, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

112-utredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: