.
Få syn på digitaliseringen
på gymnasialnivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan samt komvux
och särvux på gymnasial nivå

Få syn på digitaliseringen på gymnasialnivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt komvux och särvux på gymnasial nivå

Produkt-id: 1569228029996
ID: 67D86041BA4466AEC12581300030456E

72 kr (exkl. moms)

Få syn på digitaliseringen
på gymnasialnivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan samt komvux
och särvux på gymnasial nivå

Få syn på digitaliseringen på gymnasialnivå. Ett kommentarmaterial till läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt komvux och särvux på gymnasial nivå

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 20
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913832714-2
  • Ämnen: Offentlig rätt, Skola och utbildning

Om publikationen

Många elever i svensk skola är vana användare av digitala verktyg och medier av olika slag, som exempelvis internet, datorer och smarta telefoner. Kommentarmaterialet har tagits fram för öka förståelsen för hur digitala verktyg och medier kan bidra till att ge eleverna en likvärdig utbildning.

Materialet riktar sig till lärare och rektorer och behandlar digital kompetens så som det finns framskrivet i läro- och ämnesplanerna samt i examens- och programmålen. Kommentarmaterialet berör gymnasial utbildning och ärtillämplig i gymnasieskolan samt i många delar av gymnasiesärskolan respektive kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de resonemang och ställningstaganden somligger bakom texterna i styrdokumenten och beskriva hur olika ämnen kan förstärka och komplettera varandra, samt ge inspiration till ämnesövergripande arbeten.

En lista på över läroplaner och kommentarmaterial finns på www.fritzes.se/lgr

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789138327142.jpg", "type"=>"print", "product_id"=>"67D86041BA4466AEC12581300030456E", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"67D86041BA4466AEC12581300030456E", "verkid"=>"P0000086361", "subject_areas"=>["Offentlig rätt", "Skola och utbildning"], "datechanged"=>"2023-01-09", "prodtype"=>"OP MIG", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"102", "imprintcode"=>"OP", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"47", "size"=>"20", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2017", "publicerat_datum"=>"2017-06-21", "publicerat_timestamp"=>1498003200}