.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr22
 • Skola och utbildning
 • Utbildning

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr22

24500

245 kr (exkl. moms)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr22

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr22

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Skolverket
 • Omfång: 264
 • Utgiven: 2022
 • ISBN/Best.nr: 978-913832778-4
 • Ämnen: Skola och utbildning
 • Taggar: Utbildning

Om publikationen

Nyheter i LGR22: läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Andra läroplansändringar gäller värdegrundsarbete, till exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och förtryck. För lärare som sätter betyg införs också en ny princip för betygssättning i skollagen. OBS! Skolverket meddelar att korrekturfel upptäckts; det gäller i kapitel 2, 2:1 Normer och värden, är det tredje och fjärde målet felaktigt hopskrivet till ett mål. Den rätta skrivningen är följande:

 • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022 - det finns inga övergångsregler. Detta betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Även elever på introduktionsprogrammen som läser grundskolans ämnen kommer att läsa enligt de ändrade kursplanerna. Ändringarna i läroplanens inledande delar gäller också förskoleklassen och fritidshemmet. Då läroplanernas inledande delar har genomgått flera förändringar får läroplanerna nya förkortningar.

 • Grundskolans läroplan: Lgr22
 • Grundsärskolans läroplan: Lgrsär22
 • Specialskolans läroplan: Lspec22
 • Sameskolans läroplan: Lsam22