Havet och människan. SOU 2020:83 (Vol 1 & vol 2)
  • Energi & Miljö

Havet och människan. SOU 2020:83 (Vol 1 & vol 2)

Delbetänkande från Miljömålsberedningen (M 2010:04)

59300

593 kr (exkl. moms)

Havet och människan. SOU 2020:83 (Vol 1 & vol 2)

Havet och människan. SOU 2020:83 (Vol 1 & vol 2)

Om publikationen

Sverige har en av Europas längsta kuster med en helt unik salthaltsgradient, med nära noll högst upp i Bottenhavet till nästan full oceanisk salthalt på västkusten. Det ger unika livsmiljöer samtidigt som den blir väldigt sårbar.

Med en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser vill Miljömålsberedningen skapa bättre förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård" och samtidigt miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning". Två särskilda frågor har genomsyrat hela arbetet med strategin som föreslås:

  1. kopplingen mellan hav, klimatförändringen och havsförsurning
  2. ekosystemansatsen och ekosystembaserad förvaltning

Bland förslagen:

  • en ny havsmiljölag och en tvärvetenskaplig funktion
  • två nya etappmål om återföring av växtnäringsämnen och marint områdesskydd
  • effektiv utvärdering och rapportering av mål för havets tillstånd
  • ändringar i myndigheters ansvar och beslutsfattande

Särskild utredare: Emma Nohrén

Köp ditt eget exemplar och ta del av fler detaljer!