Norstedts Juridik Svensk Redovisning https://shop.nj.se Bokslutsboken 2023 av Norstedts Juridik https://shop.nj.se/products/bokslutsboken-2023-q81ep Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponenter- kontra enhetsavskrivning, skillnader vid varulagervärdering enligt K2 och K3 m.m.Ambitionen är att ge en god överblick av innehållet i bokslutsreglerna enligt K2 och K3. Då skattemässiga överväganden ofta är en integrerad del av bokslutsarbetet innehåller denna del också kommentarer om vad som gäller skattemässigt för ett visst konto eller grupper av konton. 784 shopify_SE_7542416900262 shopify_SE_7542416900262_44124700279083 ny 499.00 SEK in stock https://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139027591_b7dbf334-4491-4480-b247-1428065b265d_grande.png?v=1669648518 9789139027591 Norstedts Juridik 9789139027591 Häftad bok Collections: All, Best seller books, Svensk Redovisning, XML - All for Merchant Utgiven: 2023 0 g Bokföringsboken 2023 av Norstedts Juridik https://shop.nj.se/products/bokforingsboken-2023-gyiao Med BAS utförliga konteringsinstruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna har även anpassats till K2- och K3-reglerna.I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp bokföring vid omvänd moms t.ex. vid import, hur kontoplanen kan användas för att visa lönsamhet per produkt m.m. Denna bok kommer framför allt att innehålla detaljerade konteringsinstruktioner för BAS-kontona. Avsikten är att ge detaljerat stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser. 784 shopify_SE_7542409068710 shopify_SE_7542409068710_44137195176235 ny 499.00 SEK in stock https://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139027607_275945b5-d1ac-4338-8878-7f8af0eebae2_grande.png?v=1669888406 9789139027607 Norstedts Juridik 9789139027607 Häftad bok Collections: All, Best seller books, Svensk Redovisning, XML - All for Merchant Utgiven: 2023 0 g Bokslutsboken 2022 av Norstedts Juridik https://shop.nj.se/products/bokslutsboken-2022-ofml4 Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponenter- kontra enhetsavskrivning, skillnader vid varulagervärdering enligt K2 och K3 m.m.Ambitionen är att ge en god överblick av innehållet i bokslutsreglerna enligt K2 och K3. Då skattemässiga överväganden ofta är en integrerad del av bokslutsarbetet innehåller denna del också kommentarer om vad som gäller skattemässigt för ett visst konto eller grupper av konton. 784 shopify_SE_7085220069542 shopify_SE_7085220069542_44091420377387 ny 499.00 SEK in stock https://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139315001_grande.png?v=1669091350 9789139025573 Norstedts Juridik 9789139025573 Häftad bok Collections: All, Best seller books, Svensk Redovisning, XML - All for Merchant Utgiven: 2022 761 g Bokföringsboken 2022 av Norstedts Juridik https://shop.nj.se/products/bokforingsboken-2022-nuzyi Med BAS utförliga konteringsinstruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna har även anpassats till K2- och K3-reglerna.I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp bokföring vid omvänd moms t.ex. vid import, hur kontoplanen kan användas för att visa lönsamhet per produkt m.m. Denna bok kommer framför allt att innehålla detaljerade konteringsinstruktioner för BAS-kontona. Avsikten är att ge detaljerat stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser. 784 shopify_SE_7085215482022 shopify_SE_7085215482022_44136275575083 ny 499.00 SEK in stock https://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139314998_grande.png?v=1669869916 9789139025566 Norstedts Juridik 9789139025566 Häftad bok Collections: All, Best seller books, Svensk Redovisning, XML - All for Merchant Utgiven: 2022 978 g Bulletinen Nyhetsbrev Tidskrift av Norstedts Juridik https://shop.nj.se/products/bulletinen Norstedts JuridikBAS-Bulletinen är en prenumeration som utkommer fyra gånger per år. Den innehåller nyheter främst inom praktisk redovisning samt expertkommentarer och regeländringar. Bulletinen ger dig möjligheter att följa med - och delta i - debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor.Du kan även välja att få BAS-Bulletinen med e-post (pdf). 784 shopify_SE_5880360992934 shopify_SE_5880360992934_44132594483499 ny 1.575.00 SEK in stock https://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Bulletinen2020_7878a2cd-3c1f-4784-ad43-34f82c408672_grande.png?v=1669803301 C70040 Norstedts Juridik C70040 Tidskrift Collections: All, Best seller books, Svensk Redovisning, XML - All for Merchant Utgiven: 0 g Nyckeltalen av Wolters Kluwer https://shop.nj.se/products/nyckeltalen NYCKELTALEN är en praktisk handbok för bättre analys och effektivare ekonomistyrning.Omfattande exempel och tydliga förklaringar gör Nyckeltalen till ett viktigt hjälpmedel för ökad lönsamhet och kontroll. Boken är inriktad mot att skapa förståelse för ett företags ekonomiska strukturer och samband, inte mot ett mekaniskt räknande. Arbetssättet i boken anknyter direkt till SCB:s Branschnyckeltal för att möjliggöra jämförelser med andra företag. Genom att följa ett praktikfall visas bokens konkreta analystekniker.NYCKELTALEN är uppdelad i fyra delar: Del 1: Analys av företag med nyckeltal och kassaflöden Del 2: Ekonomiska sambandsmodeller Del 3: Praktikfall Del 4: NyckeltalsbibliotekNYCKELTALEN vänder sig till - revisorer- redovisningskonsulter- rådgivare- företagsledare och ekonomiansvariga i mindre och medelstora företag- medarbetare i banker och kreditinstut- studenter inom universitet och högskolor inom företrädesvis ämnena redovisning, analys och finansiering.I serien SVENSK REDOVISNING ingår följande produkter:BOKFÖRINGSBOKENBOKSLUTSBOKENTHE ACCOUNTING MANUALNYCKELTALENBULLETINEN 784 shopify_SE_4335678390316 shopify_SE_4335678390316_44067174547755 ny 561.00 SEK in stock https://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139115342_grande.png?v=1668747156 9789139115342 Wolters Kluwer 9789139115342 Häftad bok Collections: All, Best seller books, Svensk Redovisning, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 520 g