.
Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lspec22
  • Skola och utbildning
  • Utbildning

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lspec22

Produkt-id: 9027776020823
ID: P000049349
Planerad utgivning under augusti 2024.

282 kr (exkl. moms)

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lspec22

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lspec22

  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 348
  • Serie: 2024
  • ISBN/Best.nr: 978-913832794-4
  • Ämnen: Skola och utbildning
  • Taggar: Utbildning

Om publikationen

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Den tredje upplagan har fått tillägg om läroböcker, läromedel, lärverktyg och skolbibliotek. Den innehåller också förtydliganden om rektorns ansvar att erbjuda
strukturerad undervisning under lärares ledning. Den innehåller även ett nytt spår om samiska som andraspråk för nybörjare i kursplanen för samiska. I kursplanerna för moderna språk, moderna språk för döva och hörselskadade och teckenspråk för hörande är elevens val ersatt med skolans val. Beställ ditt exemplar av läroplanen för att ta del av förändringarna som kommer att påverka undervisningen i höst. Den uppdaterade läroplanen gäller från 1 juli 2024.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789138327944.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000049349", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000493491", "subject_areas"=>["Skola och utbildning"], "subjects"=>["Utbildning"], "datechanged"=>"2024-07-10", "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"10", "stock"=>"153", "imprintcode"=>"OP", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"209", "size"=>"348", "standingorder"=>"false", "status"=>"IN PRINT", "published"=>"2024", "publicerat_datum"=>"2024-08-06", "publicerat_timestamp"=>1722902400}