.
Läroplan för förskolan. Lpfö 18

Läroplan för förskolan. Lpfö 18

Produkt-id: 1592371871788
ID: 64556A91022E2B07C1258307003238E0

88 kr (exkl. moms)

Läroplan för förskolan. Lpfö 18

Läroplan för förskolan. Lpfö 18

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 20
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913832736-4
  • Ämnen: Offentlig rätt, Skola och utbildning

Om publikationen

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Utbildningen i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där:

  • omsorg,
  • utveckling och
  • lärande bildar en helhet.


I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utvecklingoch lärande hos barnen. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

LPFÖ 18 trädde formellt sett i kraft den 1 juli 2019.

For an English version of Läroplan för förskolan (LPFÖ18), scroll further down.

Se under fliken Offentliga publikationer - Läroplanerna, så hittar du en lista över läroplaner och kommentarmaterial.
Related : 'BECDBC9ED1297E08C12583AC0038A896'
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789138327364.png", "type"=>"print", "product_id"=>"64556A91022E2B07C1258307003238E0", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"64556A91022E2B07C1258307003238E0", "verkid"=>"P000008568", "subject_areas"=>["Offentlig rätt", "Skola och utbildning"], "datechanged"=>"2024-05-07", "prodtype"=>"OP MIG", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"2034", "imprintcode"=>"OP", "priceresellers"=>"60", "size"=>"20", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2018", "publicerat_datum"=>"2018-11-14", "publicerat_timestamp"=>1542153600, "related_products"=>["BECDBC9ED1297E08C12583AC0038A896"]}