.
Myndighetsutövning i skolan
  • Skola och utbildning
  • Utbildning

Myndighetsutövning i skolan

Fredrik Engström, Peter Hellman
55500

555 kr (exkl. moms)

Myndighetsutövning i skolan

Myndighetsutövning i skolan

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

"Myndighetsutövning i skolan" ger läsaren en tydlig genomgång av vilka förvaltningsrättsliga principer och regler som gäller i skolvärlden och är skriven i ljuset av den nya skollagen. I boken berörs bland annat skolans och rektors beslutskompetens, regelverken gällande ärendehandläggning och överklaganden samt frågor om tillsynsplikt, ordningsregler och disciplinära åtgärder mot elever. Dessutom ges en riklig genomgång av praxis på dessa områden. I boken finns också ett särskilt kapitel om betyg och betygsättning med fokus på myndighetsutövning.Boken är ett värdefullt tillskott i det vardagliga arbetet för skolledare och lärare, och är tänkt att fungera såväl som ett uppslagsverk för den som är intresserad av skoljuridik som inom exempelvis lärar- och rektorsutbildningen.