Skadeståndslagen
 • Ekonomi
 • Straffrätt

Skadeståndslagen

En kommentar

137100

1,371 kr (exkl. moms)

Skadeståndslagen

Skadeståndslagen

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Inbunden bok
 • Upplaga: 7
 • Omfång: 550
 • Utgiven: 2021
 • ISBN: 9789139024620
 • Ämnen: Ekonomi, Straffrätt
 • Taggar:
 • Författare: Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck

Om boken

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis och med hänvisningar till ny litteratur.

Fördelningen av avsnitten mellan författarna är densamma som i första upplagan. Bertil Bengtsson har dock kommenterat bestämmelsen i 5 kap. 8 §.

Material som blivit tillgängligt efter 1 januari 2021 har bara undantagsvis kunnat beaktas.