Preskription
 • Förmögenhetsrätt
 • Insolvensrätt
 • Processrätt
 • Förmögenhetsrätt
 • Insolvensrätt
 • Processrätt

Preskription

Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid

210700

2,107 kr (exkl. moms)

Preskription

Preskription

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Inbunden bok
 • Upplaga: 5
 • Omfång: 788
 • Utgiven: 2021
 • ISBN: 9789139024033
 • Ämnen: Förmögenhetsrätt, Insolvensrätt, Processrätt
 • Taggar: Förmögenhetsrätt, Insolvensrätt, Processrätt
 • Författare: Stefan Lindskog

Om boken

Boken bildar tillsammans med monografierna Betalning (2 uppl 2018) och
Kvittning (3 uppl 2014) en trilogi över penningkravsrätten, där preskriptionsinstitutet
intar en central plats. Allmän preskription, d v s preskription enligt
preskriptionslagen, behandlas ingående. I fråga om specialpreskription behandlas
endast vissa spörsmål som är av intresse från teoretisk eller praktisk synpunkt.
Framställningen bygger på en analys av olika preskriptionsfall presenterade i en
systematisk ordning. Syftet har varit att göra framställningen lättillgänglig för
att tillgodose praktikernas behov av referenslitteratur på området. Den femte
upplagan är uppdaterad med den omfattande rättspraxis som har tillkommit
på senare tid.