Polislagen
 • Straffrätt
 • Offentlig rätt
 • Ordning och säkerhet
 • Förvaltningsrätt
 • Statsrätt

Polislagen

En kommentar

63100

631 kr (exkl. moms)

Polislagen

Polislagen

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 14
 • Omfång: 260
 • Utgiven: 2021
 • ISBN: 9789139024682
 • Ämnen: Straffrätt, Offentlig rätt
 • Taggar: Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Statsrätt
 • Författare: Nils-Olof Berggren, Johan Munck

Om boken

Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin fjortonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med målsättningen att kommentarerna ska underlätta den praktiska tillämpningen.

I den nya upplagan beskrivs och kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, tillkommit efter det att den förra upplagan kom ut. I kommentaren behandlas de författningsändrinagr som har föranletts av den nya polisorganisation som infördes den 1 januari 2015.Kommentaren tar upp ny rättspraxis, bland annat JO-uttalanden, och ny litteratur inom rättsområdet och behandlar också lagstiftning som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av berusade personer. Kommentaren avser rättsläget den 15 februari 2021.