Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt
 • Familjerätt
 • Socialrätt
 • Familjerätt
 • Sociala frågor

Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt

22600

226 kr (exkl. moms)

Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt

Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 3
 • Omfång: 88
 • Utgiven: 2021
 • ISBN: 9789139208976
 • Ämnen: Familjerätt, Socialrätt
 • Taggar: Familjerätt, Sociala frågor
 • Författare: Jaan Paju

Om boken

Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt är en grundläggande bok om EU:s samordningsinstrument förordning 883/2004 på socialförsäkringens område. Boken ger en samlad bild av den komplexa samordningen av medlemsstaternas socialförsäkringssystem med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. Fokus är på att förklara varför en samordning av medlemsstaternas socialförsäkringar är nödvändig, när förordning 883/2004 blir tillämplig samt en presentation av hur samordningen sker på förordningens viktigaste sakområden: förmåner vid sjukdom, förmåner vid moderskap, familjeförmåner, förmåner vid arbetslöshet, förmåner vid ålderdom, förmåner vid invaliditet, förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdom. I denna tredjeupplaga har texten kompletterats mot bakgrund av rättspraxisutveckling och ny doktrin på området.

Boken är avsedd att användas i den juridiska undervisningen på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel även nyttjas av praktiker som en vägvisare till EU:s socialförsäkringsrätt.