.

Gymnasie- och Grundskolans regelböcker 2019/2020

Lars Werner har samlat och valt ut de viktigaste bindande normer som gäller för dessa skolformer och beaktat författningsändringar till den 1 augusti 2019.   Läs mer och beställ via länkarna nedan.

Den här produktsamlingen är tom