.
Sambolagen m.m.

Sambolagen m.m.

En kommentar

88700

887 kr (exkl. moms)

Sambolagen m.m.

Sambolagen m.m.

  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 358
  • Utgiven: 2013
  • Serie: Blå Biblioteket
  • ISBN: 9789139015345
  • Ämnen: Socialrätt
  • Författare: Göran Lind

Om boken

Denna bok är en klassisk lagkommentar där författaren kommenterar varje enskilt stadgande i sambolagen. I boken belyser författaren även den bakomliggande rättsutvecklingen och de motiv som burit upp denna. Vidare kommenterar lagen närstående frågor som avtal mellan sambor, dold äganderätt och krav på ersättning för utfört arbete eller ekonomiska investeringar med stöd av förutsättningsläran, principen obehörig vinst och allmänna skälighetsregler. Vissa arvs- och testamentsfrågor belyses. Kommentaren präglas även av ett internationellt perspektiv. Göran Lind är professor i rättsvetenskap och han har skrivit böcker och artiklar i internationell sambojuridik. Han är även medförfattare på Norstedts Juridik till Kommentar till Ärvdabalken, Del I-II, och till Svensk familjerättspraxis.