Brottsbalken
  • Straffrätt & Rättsväsen

Brottsbalken

En kommentar, del l-lV

593300

5,933 kr (exkl. moms)

Brottsbalken

Brottsbalken

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Pärm med lösblad
  • Upplaga: 1
  • Utgiven: 2012
  • Serie: Blå Biblioteket
  • ISBN: 978-913911277-1
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  • Taggar:
  • Författare: Nils-Olof Berggren, Agneta Bäcklund, Stefan Johansson, Madeleine Leijonhufvud, Johan Munck, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Dag Victor, Suzanne Wennberg, Fredrik Wersäll

Om boken

Brottsbalken kommenteras utförligt och paragrafvis. Redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Omfattar fyra band, I. kap.1–12, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, II. kap. 13–24, Brotten mot allmänheten och staten m.m., III. kap. 25–38, Om påföljderna, lV, Promulgationslag, Följdförfattningar. Brottsbalken uppdateras vanligtvis två gånger per år.