.

Blå Biblioteket

Blå Biblioteketet har sedan tillkomsten på sextiotalet varit ett oumbärligt hjälpmedel för praktiserande jurister. I Blå Biblioteket kommenteras balkar och lagar som ingår under balk. Övrig lagstiftning kommenteras i Gula Biblioteket. Kommentarerna är skrivna av framstående jurister som är specialiserade...

Den här produktsamlingen är tom Testa att ta bort ett filter för att få fler resultat