Barnkonventionen och svensk rätt. SOU 2020:63
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt
 • Socialrätt

Barnkonventionen och svensk rätt. SOU 2020:63

Betänkande från Barnkonventionsutredningen (A 2018:3)

59300

593 kr (exkl. moms)

Barnkonventionen och svensk rätt. SOU 2020:63

Barnkonventionen och svensk rätt. SOU 2020:63

 • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
 • Omfång: 2000
 • Utgiven: 2020
 • ISBN/Best.nr: 978-913825107-2
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Syftet: att ge ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser. I uppdraget har ingått att, där så är möjligt, anlägga ett jämställdhetsperspektiv och ett funktionshinderperspektiv. Några av punkterna:

 • Kartläggning av svensk lagstiftning och praxis överensstämmelse med artiklarna 1–42
 • Undersökning om hur bestämmelser om barnets bästa och rätt att uttrycka sin åsikt tolkas i den praktiska tillämpningen
 • Kartläggningen av hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med barnkonventionen
 • Iakttagelser om den praktiska tillämpningen
 • Hur bestämmelser om barnets bästa och rätt att uttrycka sina åsikter tolkas i den praktiska tillämpningen

Särskild utredare: Anders Hagsgård

Se länkar längre ned till relaterade publikationer

Tre delar, säljs som ett paket med alla volymerna.