.
Barnkonventionen i praktiken
  • Familjerätt
  • Offentlig rätt
  • Internationell rätt och folkrätt

Barnkonventionen i praktiken

Karin Åhman, Pernilla Leviner, Kavot Zillén

- rättsliga utmaningar och möjligheter

Produkt-id: 5252638933158
ID: 0AFA28BEA6DFE141852584000032891C

497 kr (exkl. moms)

Barnkonventionen i praktiken

Barnkonventionen i praktiken

Lagerstatus: Print on Demand - Trycks vid beställning

Om boken

Barnkonventionen är sedan den 1 januari 2020 svensk lag. Det har medfört ett ökat behov att förstå hur konventionen kan användas i praktiken, vilka utmaningar som finns men också vilka möjligheter den kan ge som svensk lag. Många frågor är ännu obesvarade vad avser lagens närmare innebörd i praktiken och många svar kommer så småningom att ges genom till exempel ökad omfattning av rättspraxis liksom en ökad grad av svensk nationell reglering i frågor som rör barns rättigheter.

Barnkonventionen i praktiken – rättsliga utmaningar och möjligheter är ett resultat av samarbete mellan forskare med koppling till Barnrättscentrum, Juridiska fakulteten vid Stockholm universitet. Centret är ett nav för forskning i ämnet barnrätt och samlar inte bara forskare med rättsvetenskaplig inriktning utan även forskare från andra vetenskapliga discipliner med det gemensamma temat barns rättigheter och livsvillkor. Kapitlen i denna bok har skrivits av forskare i rättsvetenskap med olika bakgrund och forskningsinriktningar.

Texterna behandlar både mer allmänna frågor om till exempel konventionens fyra grundläggande principer och särskilda frågor utifrån författarnas ämnesexpertis såsom hur migrationsrätten, socialrätten, straff- och processrätten, utbildningsrätten, den medicinska rätten och den konstitutionella rätten påverkas av inkorporeringen av konventionen.

Boken är tänkt att användas i utbildningar på både grund- och avancerad nivå – såväl juridiska som andra med fokus på barns rättigheter – liksom på utbildningar för praktiker som i sin verksamhet kommer i kontakt med frågor om barnkonventionens tillämpning.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139312369.png", "type"=>"print", "product_id"=>"0AFA28BEA6DFE141852584000032891C", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"0AFA28BEA6DFE141852584000032891C", "verkid"=>"0AFA28BEA6DFE14185258400003288B81", "subject_areas"=>["Familjerätt", "Offentlig rätt"], "subjects"=>["Familjerätt", "Internationell rätt och folkrätt"], "subtitle"=>"- rättsliga utmaningar och möjligheter", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1386", "id"=>"AC1148C3EA99711CC12578FB00415F26", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Karin", "lastname"=>"Åhman"}, {"contact_id"=>"0898", "id"=>"63CB40349BEDA86FC1257E5F0049DC41", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Pernilla", "lastname"=>"Leviner"}, {"contact_id"=>"0993", "id"=>"737F6B5611A87D08C1258382003447F0", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Kavot", "lastname"=>"Zillén"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"true", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"24", "stock"=>"1", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"348", "size"=>"386", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2020", "publicerat_datum"=>"2020-08-24", "publicerat_timestamp"=>1598227200, "marclass"=>"BRONZE TITLE"}